Grau mitjà

logo_inf_rectangular_ver-2017

Tècnic o tècnica en sistemes microinformàtics i xarxes
Aquests estudis capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES dual
Durada: 2000 h en 2 cursos
Horari: matí
Què estudiaràs? De què treballaràs?
Muntatge i manteniment d’equips Tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d’equips informàtics
Sistemes operatius monolloc Tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics
Aplicacions ofimàtiques Tècnic o tècnica en manteniment de serveis d’Internet
Xarxes locals Tècnic o tècnica de suport informàtic
Formació i orientació laboral Tècnic o tècnica de xarxes de dades
Empresa i iniciativa emprenedora Tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials
Anglès tècnic Reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics
Sistemes operatius en xarxa Comercial de microinformàtica
Seguretat informàtica Operador o operadora de teleassistència
Serveis de xarxa Operador o operadora de sistemes
Aplicacions web  
Síntesi  
Formació en centres de treball  

Més informació