Organització

logo_bat_rectangular_ver-2017

El batxillerat és l’etapa de formació acadèmica postobligatòria que cursen els alumnes amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys. Es tracta d’un cicle format per dos cursos. Per accedir-hi cal tenir el Graduat en ESO.

Hi ha 3 modalitats:

  1.  Arts
  2. Humanitats i Ciències Socials
  3. Ciències i tecnologia

Després del Batxillerat es pot accedir a Cicles Formatius de Grau Superior o a la Universitat.

A l’Institut El Calamot oferim 2 modalitats i 5 itineraris:

Una part del currículum de l’alumne el formen les matèries comunes que són idèntiques per a tots. L’altra part el formen les matèries de modalitat que l’alumne tria en funció dels seus interessos.

dissent-curr_bat