ESO

L’ESO és una etapa clau en la formació dels nois i noies. perquè al fet que han d’adquirir els coneixements de les diferents matèries que s’imparteixen en aquesta etapa se li afegeix la circumstància que en aquesta franja d’edat, que va dels 12 als 16 anys, els joves experimenten els canvis físics i psicològics que els duen a ser adults.

A més a més se li afegeix el problema de l’adaptació a un nou entorn: els alumnes que comencen a 1r d’ESO, provenen d’un centre de primària on eren els grans, i entren a l’institut on són els petits.

El propòsit d’aquest document és informar-los dels trets característics del nostre institut i de la manera d’organitzar-nos per tal d’oferir el millor servei i la millor qualitat en l’educació dels nostres alumnes.