BATXILLERAT

Els alumnes que han aprovat l’ESO tenen la possibilitat de seguir estudiant accedint a un dels estudis post-obligatoris: el BATXILLERAT.

Els adolescents als 16 anys tenen una sèrie de característiques personals quant a gustos, idees, habilitats… que cal respectar. A aquestes particularitats, se n’afegeixen d’altres: afany de conèixer moltes coses, de descobrir, d’il·lusionar-se.

Per tant, cal incorporar al batxillerat nous coneixements i vivències per tal que els alumnes puguin augmentar la seva capacitat de raonar i de decidir sense perdre de vista la societat de la qual formen part. A més dels aspectes exposats, cal no oblidar potenciar i valorar altres aspectes de l’individu, com la imaginació, el respecte mutu, el treball, etc.

La formació dels ciutadans del futur va més enllà de l’adquisició de coneixements. El batxillerat té com a finalitat la formació integral dels alumnes per tal que siguin capaços de prendre decisions i de reaccionar davant les dificultats, així com la seva orientació i preparació, bé per a l’ensenyament universitari, bé per als estudis de formació professional específica de grau superior o bé per a la incorporació al món laboral.