ESO

 • Preinscripció ESO

LLISTA D’ALUMNES ASSIGNATS A L’INSTITUT EL CALAMOT

informe_assignades_informe_assignades-2

Descarrega’t la llista aquí.

LLISTA D’ESPERA DE L’INSTITUT EL CALAMOT

informe_llista_espera_ome_llista_espera-1

Descarrega’t la llista aquí.

LLISTA D’ALUMNES PREINSCRITS A L’INSTITUT EL CALAMOT

informe_preinscrites_ome_informe_preinscrites_ome-1

Descarrega’t la llista aquí.

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA DEFINITIVA DE PLACES

informe_oferta_ome_informe_oferta-3

LLISTA ORDENADA DEFINITIVA

Publicació de la llista de sol·licituds per l’ESO que han demanat l’Institut El Calamot en primera petició, ordenada definitiva:

informe_barem_definitiu_barem

Descarrega’t la llista  aquí.

QUAN?

 • del 13 al 22 de maig

COM?

 • de manera telemàtica i no presencial: ACCÉS A LA SOL·LICITUD
 • es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22 de maig

infografia-cita-previa

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

 • En suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020 (RECOMENADA)
 • Presencial al centre amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020

ACCÉS A LA SOL·LICITUD

Procediment en suport informàtic:

 1. Emplenar la sol·licitud i obtenir el resguard de la sol·licitud.
 2. Enviar per correu electrònic a la bústia electrònica del centre demanat en primera opció, el resguard de la sol·licitud i la documentació escanejada o fotografiada.

Bústia electrònica del centre: ieselcalamot@xtec.cat

Procediment presencial

De manera excepcional, les famílies que no puguin fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, el podran fer presencialment al centre. S’haurà de demanar cita prèvia a través del:

 • Web del centre: Cita prèvia del 13 al 22 de maig.
 • Telèfon 610 442 264 del dia 13 al 18 de maig de 9:00 a 13:30 hores.
 • Telèfon 936 334 450 del dia 19 al 22 de maig de 9:00 a 13:30 hores.

S’ha de portar:

 • La sol·licitud emplenada des de casa.
 • La documentació per a poder-la fotocopiar.
 • Un bolígraf.
 • Mesures de prevenció i seguretat:
  • No acudir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
  • Mantenir les distàncies de seguretat.
  • Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (proporcionat pel centre) abans d’entrar.
  • Utilitzar mascaretes i guants.

 Horari d’atenció al públic: del 19 al 22 de maig de 9:00 a 13:30 hores.

DOCUMENTACIÓ

Documentació obligatòria  escanejada o fotografiada :

 • Resguard de la sol·licitud (en el cas de procediment en suport informàtic) o sol·licitud (en el cas de procediment presencial)

Codi de centre INSTITUT EL CALAMOT: 08041866

Documentació identificativa del sol·licitant  escanejada o fotografiada :

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (fulls dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI o la targeta de residencia de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a).
 • DNI de l’alumne/a major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud escanejada o fotografiada:

 • Carnet vigent de família nombrosa o monoparental.
 • Documentació acreditativa del lloc de treball (contracte laboral o un certificat emès per l’empresa), si aquest és el que s’al·lega.
 • Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el del DNI.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari o beneficiaria de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Targeta acreditativa o certificat de discapacitat de la persona que s’al·lega aquesta condició.
 • Document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa o d’una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Horari d’atenció telefònica del 13 al 22 de maig de 9:00 a 13:30 hores.

 Consulteu aquí l’oferta de la preinscripció: Mapa escolar de la preinscripció curs 2020-2021.

Portal Preinscripció Departament Educació

Sobre nosaltres

Podeu consultar aquí tota la informació que hem donat a les Portes Obertes de l’ESO de l’Institut El Calamot.

dedoabajo

Carpeta Portes Obertes ESO 2020-21

5-passos_banda_versio-14-02