BATXILLERAT

Preinscripció Batxillerat 2020-21

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

 • Sol·licitud electrònica: del 27 de maig al 3 de juny de 2020
 • Sol·licitud en suport electrònic: del 27 de maig al 3 de juny de 2020
 • Presencial al centre amb cita prèvia: del 2 al 3 de juny de 2020

ACCÉS A LA SOL·LICITUD

infografia-preinscripcio-bat

Procediment en sol·licitud electrònica:

 • Emplenar la sol·licitud electrònica i enviar el formulari. En aquest cas no cal presentar la sol·licitud al centre ni documentació acreditativa de la persona sol·licitant.

Procediment en suport informàtic:

 1. Emplenar la sol·licitud electrònica i obtenir el resguard de la sol·licitud.
 2. Enviar per correu electrònic a la bústia electrònica del centre demanat en primer lloc, el resguard de la sol·licitud i la documentació escanejada o fotografiada per les dues cares.

Bústia electrònica del centre: batpreinscripcio@ieselcalamot.com o ieselcalamot@xtec.cat

Procediment presencial

De manera excepcional, les famílies que no puguin fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, el podran fer presencialment al centre. S’haurà de demanar cita prèvia a través del:

 • Telèfon 936 334 450 del dia 27 de maig al 3 de juny de 9:00 a 13:30 hores.
 • Cita prèvia, del dia 27 de maig al 3 de juny. 

S’ha de portar:

 • La sol·licitud emplenada des de casa.
 • La documentació per a poder-la fotocopiar.
 • Un bolígraf.

Mesures de prevenció i seguretat:

 • No acudir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Mantenir les distàncies de seguretat.
 • Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (proporcionat pel centre) abans d’entrar.
 • Utilitzar mascaretes i guants.

DOCUMENTACIÓ

 • Resguard de la sol·licitud (en el cas de procediment en suport informàtic) o sol·licitud (en el cas de procediment presencial)

Codi de centre INSTITUT EL CALAMOT: 08041866

 Documentació identificativa del sol·licitant  escanejada o fotografiada :

Si l’alumne és menor d’edat:

 • DNI o NIE de l’alumne o bé del document d’identitat del país d’origen.
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (fulls dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a) o passaport o document d’identitat del país d’origen.

Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020:

 • DNI o NIE de l’alumne o bé del document d’identitat del país d’origen.

Documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud escanejada o fotografiada:

 • Carnet vigent de família nombrosa o monoparental.
 • Documentació acreditativa del lloc de treball (contracte laboral o un certificat emès per l’empresa), si aquest és el que s’al·lega.
 • Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el del DNI.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari o beneficiaria de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Targeta acreditativa o certificat de discapacitat de la persona que s’al·lega aquesta condició.
 • Document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa o d’una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Horari d’atenció telefònica: del 27 de maig al 3 de juny de 9:00 a 13:30 hores.

Sobre nosaltres

po-2020-bat

Descarrega’t el document aquí

Més informació

po-bat

Vine a les portes obertes virtuals!

 

Quan? Dimecres 20 de maig a les 18 h

Com? Cal inscriure’s a aquest formulari

Rebràs l’enllaç per assistir-hi uns dies abans.

 

5-passos_banda_versio-14-02