CF GRAU SUPERIOR

Matrícula 2020-21

Preinscripció 2020-21:

LLISTA D’ALUMNES ASSIGNATS A L’INSTITUT EL CALAMOT – CF GRAU SUPERIOR

informe_assignades_informe_assignades-gs

Descarrega’t la llista aquí.

LLISTA D’ESPERA INSTITUT EL CALAMOT – CF GRAU SUPERIOR

informe_llista_espera_ome_llista_espera-gs

Descarrega’t la llista aquí.

LLISTA D’ALUMNES PREINSCRITS A L’INSTITUT EL CALAMOT – CF GRAU SUPERIOR

informe_preinscrites_ome_informe_preinscrites_ome-gs

Descarrega’t la llista aquí.

LLISTA DE SOL·LICITUDS QUE HAN DEMANAT L’INSTITUT EL CALAMOT I L’ENSENYAMENT EN PRIMERA PETICIÓ AMB EL BAREM DEFINITIU

Ja podeu consultar la llista de sol·licituds que han demanat l’Institut El Calamot i l’ensenyament (el CF grau superior) en primera petició amb el barem resoltes les reclamacions:

informe_barem_resoltes_barem-cfgs

Descarrega’t la llista aquí.

LLISTA DE SOL·LICITUDS QUE HAN DEMANAT L’INSTITUT EL CALAMOT I L’ENSENYAMENT EN PRIMERA PETICIÓ AMB EL BAREM PROVISIONAL

Ja podeu consultar la llista de sol·licituds que han demanat l’Institut El Calamot i l’ensenyament (el CFGS) en primera petició amb el barem provisional.

informe_barem_provisional_barem-9

Descarrega’t la llista aquí.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

 • Sol·licitud electrònica: del 10 al 17 de juny de 2020
 • Sol·licitud en suport informàtic: del 10 al 17 de juny de 2020
 • Presencial al centre amb cita prèvia: del 15 al 17 de juny de 2020

 ACCÉS A LA SOL·LICITUD

infografia-preinscripcio-cfgs

Procediment en sol·licitud electrònica:

 • Emplenar la sol·licitud electrònica i enviar el formulari. En aquest cas, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no cal presentar la sol·licitud al centre ni tampoc cap documentació.

Procediment en suport informàtic:

 1. Emplenar la sol·licitud i obtenir el resguard de la sol·licitud.
 2. Enviar per correu electrònic a la bústia electrònica del centre demanat en primer lloc, el resguard de la sol·licitud i la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares.

Bústia electrònica del centre: cfgspreinscripcio@ieselcalamot.com o ieselcalamot@xtec.cat

Procediment presencial

De manera excepcional, quan no es pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de la sol·licitud, es podrà fer presencialment al centre del 15 al 17 de juny. S’haurà de demanar cita prèvia a través del:

Telèfon 936 334 450 del dia 10 al 17 de juny de 9:00 a 13:30 hores.

 S’ha de portar:

 • La documentació per a poder-la fotocopiar.

 Mesures de prevenció i seguretat:

 • No acudir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Mantenir les distàncies de seguretat.
 • Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (proporcionat pel centre) abans d’entrar.
 • Utilitzar mascaretes i guants.

 DOCUMENTACIÓ

 • Resguard de la sol·licitud (en el cas de procediment en suport informàtic)

Codi de centre INSTITUT EL CALAMOT: 08041866

Documentació identificativa del sol·licitant  escanejada o fotografiada :

Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020:

 • DNI o NIE de l’alumne o bé del document d’identitat del país d’origen.

Si l’alumne és menor d’edat:

 • DNI o NIE de l’alumne o bé del document d’identitat del país d’origen.
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (fulls dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a) o passaport o document d’identitat del país d’origen.

Documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud escanejada o fotografiada:

 • Certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés als cicles superiors (alumnes que han acabat abans del curs 2016-2017).
 • Certificat de la superació de la prova d’accés, si s’ha superat abans del 2011.
 • Els alumnes pendents de l’avaluació extraordinària han d’enviar per correu electrònic el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional.
 • Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat una formació relacionada amb l’accésals cicles de grau superior han d’enviar per correu electrònic el certificat de superació de la formació.

Horari d’atenció telefònica: del 10 al 17 de juny de 9:00 a 13:30 hores.

 CALENDARI CF GRAU SUPERIOR
Presentació de sol·licituds:  del 10 al 17 de juny de 2020
Presentació de documentació: fins al 18 de juny de 2020
Llista provisional: 13 de juliol de 2020
Presentació de reclamacions: del 14 al 16 de juliol de 2020
Llista amb la puntuació definitiva: 20 de juliol de 2020
Sorteig del número de desempat: 20 de juliol de 2020, a les 11 h
Llista ordenada definitiva: 23 de juliol de 2020
Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juliol de 2020
MATRÍCULA de l’1 al 7 de setembre de 2020

Portal Preinscripció Departament Educació

Quin cicle formatiu t’interessa?

AIF – Administració i finances

TIL – Transport i logística

ASIC – Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil professional ciberseguretat

DAM – Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

MIN – Mecatrònica industrial

5-passos_banda_versio-14-02