IFE

Matrícula IFE Auxiliar en vendes i atenció al públic 2020-21

Preinscripció IFE Auxiliar en vendes i atenció al públic 2020-21

LLISTA D’ASSIGNACIONS DEFINITIVES 

llistes-baremades-ife_2020-21-assignacio-llista-definitiva-ins-calamot

Descarrega’t la llista aquí.

LLISTAT DE SOL·LICITUDS DE L’IFE QUE HAN DEMANAT L’INSTITUT EL CALAMOT EN PRIMERA PETICIÓ AMB EL BAREM PROVISIONAL

llistes-baremades-ife_calamot_2020-21-publicar_anon1

Descarrega’t la llista aquí.

NÚMERO DE DESEMPAT

Un cop realitzat el sorteig, el número de desempat resultant ha estat el 6.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

 • Telemàticament: del 29 de juny al 7 de juliol de 2020 (RECOMENADA)
 • Presencial al centre amb cita prèvia: de l’1 al 6 de juliol de 2020

ACCÉS A LA SOL·LICITUD

Només es pot presentar una sol·licitud per persona i s’hi poden fer constar fins a tres peticions, per ordre de preferència.

La sol·licitud es presenta al centre de la primera petició.

No s’admeten sol·licituds fora de termini.

Procediment telemàtic:

 1. Emplenar la sol·licitud de preinscripció.
 2. Enviar per correu electrònic a l’adreça electrònica oficial del centre demanat en primer lloc, la sol·licitud de preinscripció juntament amb la documentació escanejada o fotografiada per les dues cares.

Adreça electrònica del centre: ieselcalamot@xtec.cat

Procediment presencial:

De manera excepcional, les famílies que no puguin fer el tràmit telemàticament, el podran fer presencialment al centre de l’1 al 6 de juliol. S’haurà de demanar cita prèvia a través del:

Telèfon 93 633 44 50 del dia 29 de juny al 6 de juliol de 9:00 a 13:30 hores

S’ha de portar:

 • La sol·licitud emplenada des de casa.
 • La documentació per a poder-la fotocopiar.
 • Un bolígraf.

Mesures de prevenció i seguretat:

 • No acudir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Mantenir les distàncies de seguretat.
 • Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (proporcionat pel centre) abans d’entrar.
 • Utilitzar mascaretes.

DOCUMENTACIÓ 

 • Sol·licitud de preinscripció.

Codi de centre INSTITUT EL CALAMOT: 08041866

 • Documentació identificativa del sol·licitant escanejada o fotografiada:
  • DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l’educació obligatòria; hi ha de constar la condició d’alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada o alumne amb trastorn de l’espectre autista (TEA).
  • Si l’alumne és menor d’edat també ha de presentar la documentació següent:
   • Llibre de família (full dels titulars i el del alumne/a) o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acollida, la resolució d’acollida del Departament de Treball, Afers Socials i Famíles.
   • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud escanejada o fotografiada:
  • Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o amb el de la targeta de residència o si es tracta de persones estrangeres sense NIE.
  • Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti l’escolarització en un centre ordinari o en un centre d’educació especial a l’etapa obligatòria en el curs acadèmic 2019-2020.

Si es participa per primera vegada en programes postobligatoris, s’ha d’acreditat aquest criteri marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.

Horari d’atenció telefònica: del 29 de juny al 7 de juliol de 9:00 a 13:30 hores.

 CALENDARI IFE
 Presentació de sol·licituds:  del 29 de juny al 7 de juliol de 2020
Sorteig del número de desempat: 8 de juliol de 2020
Llista amb la puntuació provisional: 10 de juliol de 2020
Presentació de reclamacions: del 13 al 15 de juliol de 2020
Llista amb la puntuació definitiva: 17 de juliol de 2020
MATRÍCULA del 20 al 24 de juliol de 2020

Sobre nosaltres

po-cf-2020-ife-web

Descarrega’t el document aquí

Més informació

po-ife

 

Vine a les portes obertes virtuals!

Quan? Dilluns 25 de maig a les 17 h

Com? Cal inscriure’s a aquest formulari

Rebreu l’enllaç per assistir-hi uns dies abans.

5-passos_banda_versio-14-02