PFI

Matrícula 2020-21

Preinscripció PFI 2020-21

LLISTA D’ASSIGNACIONS

PFI-FIAP Auxiliar de vivers i jardins – Institut El Calamot

asignats_al_centre_fiap

Descarrega’t la llista aquí.

PFI Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura – PTT Gavà

asignats_al_centre_ptt

Descarrega’t la llista aquí.

LLISTA DE PREINSCRITS

PFI-FIAP Auxiliar de vivers i jardins – Institut El Calamot

preinscrits_al_centre_amb_assignacio_fiap

Descarrega’t la llista aquí.

PFI Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura – PTT Gavà

preinscrits_al_centre_amb_assignacio_ptt

Descarrega’t la llista aquí.

LLISTA AMB EL BAREM DEFINITIU

PFI-FIAP Auxiliar de vivers i jardins – Institut El Calamot

fiap-el-calamot_llistat_definitiu_de_sol-licituds_aux-vivers-i-jardins

Descarrega’t la llista aquí.

PFI Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura – PTT Gavà

ptt-gava_llistat_definitiu_de_sol-licituds_aux-fabricacio-mecanica

Descarrega’t la llista aquí.

PFI Auxiliar de vendes , oficina i atenció al públic – PTT Gavà

ptt-gava_llistat_definitiu_de_sol-licituds_aux-vendes

Descarrega’t la llista aquí.

QUAN?

 • del 25 de maig al 5 de juny

COM?

 • de manera telemàtica i no presencial: ACCÉS A LA SOL·LICITUD
 • es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia, els dies 28 i 29 de maig i el 4 de juny.

infografia-preinscripcio-pfi

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

 

 • Del 25 de maig al 5 de juny de 2020 per correu electrònic.
 • Presencial al centre amb cita prèvia: del 28 al 29 de maig i el 4 de juny de 2020.

ACCÉS A LA SOL·LICITUD

Procediment:

 1. Emplenar la sol·licitud i escanejar-la o fotografiar-la.
 2. Enviar per correu electrònic a la bústia electrònica del centre demanat en primera opció, la sol·licitud i la documentació escanejada o fotografiada.

Bústia electrònica del centre:

FIAP: AUXILIAR DE VIVERS I JARDINS

Correu electrònic: pfipreinscripcio@ieselcalamot.com o ieselcalamot@xtec.cat

PTT: AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC

Correu electrònic: a8960253@xtec.cat

  PTT: AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I D’AJUST I SOLDADURA

Correu electrònic: a8960253@xtec.cat

Procediment presencial:

De manera excepcional, les famílies que no puguin enviar per correu electrònic la presentació de sol·licitud i la documentació, ho podran fer presencialment al centre. S’haurà de demanar cita prèvia a través del:

 • Telèfon 936 334 450 del dia 25 de maig al 4 de juny de 9:00 a 13:30 hores.

 S’ha de portar:

 • La sol·licitud emplenada des de casa.
 • La documentació per a poder-la fotocopiar.
 • Un bolígraf.

 Mesures de prevenció i seguretat:

 • No acudir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Mantenir les distàncies de seguretat.
 • Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (proporcionat pel centre) abans d’entrar.
 • Utilitzar mascaretes i guants.

 DOCUMENTACIÓ

 • La sol·licitud escanejada o fotografiada (en el cas de procediment per correu electrònic) o sol·licitud (en el cas de procediment presencial)

FIAP: AUXILIAR DE VIVERS I JARDINS

Codi centre: 08041866

PTT: AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC

Codi de centre: 08960253

PTT: AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I D’AJUST I SOLDADURA

Codi de centre: 08960253

Documentació identificativa del sol·licitant  escanejada o fotografiada:

 • DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Si el sol·licitant és menor d’edat també s’ha de presentar:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (fulls dels titulars i el del alumne/a).
 • DNI o la targeta de residencia de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a).

Documentació acreditativa dels criteris específics escanejada o fotografiada:

 • Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el del DNI.
 • Per acreditar la condició de discapacitat, el certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o, si no n’hi ha, un informe de l’EAP en el qual s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.

Horari d’atenció telefònica: del 25 de maig al 4 de juny de 9:00 a 13:30 hores.

 

 

Sobre nosaltres PFI – FIAP Auxiliar de vivers i jardins

po-2020-pfi

Descarrega’t el document aquí

Més informació

po-pfiVine a les portes obertes virtuals!

Quan? Dilluns 25 de maig a les 18 h

Com? Cal inscriure’s a aquest formulari

Rebreu l’enllaç per assistir-hi uns dies abans.

5-passos_banda_versio-14-02

Més informació sobre PTT: Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i PTT: Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura:

preinscripcio-al-pfi-ptt-gava-2020-2021