Matrícula IFE

 • Matrícula IFE

Quan?

Període de matrícula: del 20 al 24 de juliol, ambdós inclosos

Com?

Per formalitzar la matrícula cal que envieu la documentació i el pagament de la quota de material a l’adreça ifematricula@ieselcalamot.com  entre els dies 20 i 24 de juliol.

Documentació escanejada o fotografiada:

 • Targeta sanitària (TSI) ) i en el cas d’alumnes que pertanyen a MUFACE la targeta de la seva mútua. Només alumnes de 1r d’IFE.
 • DNI o NIE de l’alumne o bé del document d’identitat del país d’origen (només en el cas que hagi caducat).
 • Si l’alumne és menor d’edat: DNI o NIE o passaport o document d’identitat del país d’origen del pare i de la mare o tutors legals de l’alumne (només en el cas que hagi caducat).

 Documentació escanejada o fotografiada i signada (document PDF: baixa’l aquí)

 • Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys: ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de material que elaboren.
 • Autorització relativa als alumnes majors de 14 anys: ús de serveis i recursos digitals i internet.
 • Autorització unificada per a sortides que no necessiten transport.
 • Carta de compromís. Només alumnes de 1r d’IFE.
 • Full d’actualització de dades (no cal signatura).

Quota material IFE

La quantitat a pagar està en funció de la situació acadèmica:

Primer CURS:  150,00 €
Segon i tercer CURS :    130,00 €

Aquesta quantitat inclou l’assegurança escolar obligatòria i les despeses necessàries pel desenvolupament del procés d’ensenyament-aprenentatge: plataforma educativa Clickedu, llicència Office 365 i material general (carpeta, , fotocopies, dossiers,…).

El PAGAMENT es pot fer per transferència bancària o per qualsevol caixer automàtic de Caixabank. En tots dos casos cal adjuntar el comprovant de pagament.

 • Per transferència bancària:

Entitat: Caixabank

Número de compte / IBAN: ES27 2100 1991 0602 0000 8434

Concepte: Nom i cognoms de l’alumne

Beneficiari: Institut El Calamot

Referència: 35038

 • Per caixer automàtic de Caixabank:
 1. El pagament s’ha de fer amb una de les opcions següents:

          Una llibreta de Caixabank

          Una targeta de Caixabank o de qualsevol altra entitat

 1. Passos a seguir:

      Cliqueu:          

 1. Pagament d’impostos i devolucions
 2. Operar sense codi de barres
 3. Col·legis i matrícules
 4. Introduir el codi d’entitat: 9000246
 5. Introduir import
 6. Introduir nom i cognoms de l’alumne
 7. Introduir la referència: 35038
 8. Confirmar pagament

De manera excepcional, les famílies que no puguin enviar la documentació per correu electrònic, ho podran fer presencialment al centre els dies 22 i 23 de juliol.

S’haurà de demanar cita prèvia a través del:

 • Telèfon 936 334 450 del dia 20 al 23 de juliol de 9:00 a 13:30 hores.

S’ha de portar:

 • La documentació.
 • El comprovant de pagament de la quota de material.

Mesures de prevenció i seguretat:

 • No acudir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Mantenir les distàncies de seguretat.
 • Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (proporcionat pel centre) abans d’entrar.
 • Utilitzar mascaretes i guants.

Per qualsevol dubte o aclariment poseu-vos en contacte amb la secretaria de l’Institut per:

 • Correu electrònic: ifematricula@ieselcalamot.com  (És important que a l’assumpte poseu el nom de l’alumne/a i el curs).
 • Telèfon: 93 633 44 50