Matrícula PFI

Període de matrícula: de l’1 al 10 de setembre, ambdós inclosos.

La MATRÍCULA es farà presencial al centre.  S’haurà de demanar cita prèvia a través del:

  • Telèfon 936 334 450 del dia 1 al 10 de setembre de 9:00 a 13:30 hores.

S’ha de portar:

  • La documentació per a poder-la fotocopiar.

Mesures de prevenció i seguretat:

  • No acudir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
  • Mantenir les distàncies de seguretat.
  • Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic (proporcionat pel centre) abans d’entrar.
  • Utilitzar mascaretes i guants.

DOCUMENTACIÓ:

  • Targeta de la Seguretat Social i en el cas d’alumnes que pertanyen a MUFACE la targeta de la seva mútua.

Per qualsevol dubte, aclariment poseu-vos en contacte amb la secretaria de l’Institut per:

  • Correu electrònic: ieselcalamot@xtec.cat (És important que a l’assumpte poseu el nom de l’alumne/a).
  • Telèfon: 93 633 44 50