Erasmus+

erasmus

L’alumnat de Cicles Formatius (Grau Mitjà i Grau Superior) de l’Institut El Calamot té la possibilitat de realitzar estades de formació a l’estranger.

El Calamot gestiona actualment estades per la realització de pràctiques a països de la Unió Europea. Es recomana que aquestes estades tinguin una durada mínima de 61 dies (2 mesos) i màxima del nombre de dies necessari per cobrir la totalitat de les pràctiques (FCT).

L’alumnat pot optar a rebre una ajuda econòmica que cobreixi part de les despeses de manutenció, allotjament i transport. Aquestes ajudes suposen la diferència econòmica en el nivell de vida entre el país d’origen i el de destí, tot i que existeix la possibilitat d’anar-hi sense rebre cap ajuda econòmica.

Al inici de cada curs, El Calamot fa una previsió del nombre d’ajuts que es volen demanar, en funció del interès que mostren els alumnes, i es presenta un avantprojecte. Al final de cada curs acadèmic es presenta la sol·licitud formal per l’obtenció d’ajuts Erasmus+ i al començament del curs següent se’ns confirma quants ajuts se’ns han assignat.

Els alumnes aspirants són sotmesos a un criteri de selecció que inclou una prova de nivell lingüístic, una entrevista, un informe de l’equip docent i la mitjana aritmètica de l’expedient acadèmic . Les beques s’atorguen a aquells alumnes que obtenen la major puntuació en funció del nombre de beques que han estat assignades al centre. Al començament i en finalitzar l’estada, l’alumnat ha de complimentar obligatòriament un test de llengua estrangera per comprovar el progrés obtingut a una plataforma anomenada OLS.

Des de l’institut es gestiona la beca de mobilitat i s’orienta l’alumnat en la recerca d’empreses, centres d’estudi, allotjament i manutenció en el país de destí. També facilitem formació lingüística, pedagògica i cultural als alumnes seleccionats per tal de garantir una preparació òptima prèvia a la mobilitat.

Actualment, estem treballant amb l’objectiu d’ampliar la nostra oferta de mobilitat formativa.

Les empreses amb seu a l’exterior que vulguin acollir alumnat per realitzar estades formatives ho poden sol·licitar al nostre centre dirigint-se a la Coordinadora de Mobilitat/Erasmus+.

Veure “Oportunitats a la UE”